सुशी आणि माकी दरम्यान फरक

सुशी बनामकी

सुशी एक राइस डिश आहे जे व्हिनेगरसह स्वादुस बनते आणि मासे आणि इतर समुद्री खाद्यपदार्थांमध्ये टोपपिंग म्हणून सुशोभित केले जाते, किंवा नरीच्या आत गुंडाळले जाते, ते वाळवलेले आणि दाबलेले शीमडीसारखे हे एक जपानी जेवण आहे जे पारंपरिकरित्या आंबलेल्या मासे आणि तांदूळ यांचा समावेश आहे. आंबलेल्या मासे खावल्या जातात आणि तांदूळ टाकून दिले जाते.

आधुनिक जपानी सुशी, जे आजची परिचित असलेल्या सुशी आहे, एदो पीरियड इन इडो मध्ये सुरु झाले, आता टोकियो, जपान म्हणून ओळखले जाते. हे याचे शोध हुयाया योहेईने करून आणि एदोमी झूशी म्हणून ओळखले कारण इको-माई किंवा टोकियो बेमध्ये पकडलेले मासे पकडले गेले. ते आंबणे नाही पण हात वापरून ताजे खाल्ले आणि कुठेही वापरली जात असे.

हे तयार करणे सोपे आणि जलद आहे मुख्य घटक सुशी तांदूळ आहे जपानी भात हे लहान धान्य आहे आणि शिजवल्यावर ते चिकट आहे. इतर साहित्य व्हिनेगर आणि विविध toppings आणि विविध साठी जोडले जातात जे fillings समावेश

सुशीमध्ये अनेक प्रकार आहेत, म्हणजे:
हाताने तयार केलेल्या निगिरिझुशी आणि वसाबी आणि तंबाखूचे एक आयताकृत्ती असलेला तळाचा समावेश आहे ज्यामध्ये सॅल्मन, ट्यूना आणि इतर समुद्री खाद्यपदार्थ असतात. नारळीची पातळ पट्टी करून भाताला बांधलेले या सुशीमध्ये दोन प्रकारचे आहेत: Gunkanmaki किंवा युद्धनौके रोल आणि तेमरीझुशी किंवा बॉल सुशी
ओशीझुशी, याला सुपारी म्हटले जाते आणि ब्लॉक आकार दिला जातो.
Inarizushi, जे तळलेले टोफू सुशी तांदूळ भरले आहे
चिराशिझुशीला, ज्याला सुकलेली सुशी असेही म्हटले जाते आणि त्याला एका वाडग्यात ठेवण्यात येते आणि सश्मी आणि गार्निशांनी तिला वरचढ दिली जाते.
नरझुशी, जशी परिपक्व सुशी म्हणून ओळखली जाते आणि आंबवलेल्या माशासह पारंपारिक सुशीसारखीच आहे.
मिकिझुशी किंवा माकी, एक makisu किंवा बांस चटई वापरून नोरी मध्ये आणले जाते जे. हे दंडगोलाकार आहे आणि ते सहा ते आठ तुडण्याचे आकाराच्या तुकडे करतात. नार्याशिवाय कोळंबी, ओमेलेट, सोय पेपर, काकडी किंवा अजमोदा
माकीमध्ये अनेक प्रकार आहेत ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
फोटुमाकी, दोन किंवा तीन पूर्ण भरलेले एक मोठे दंडगोलाकार रोल ज्यात भाज्या किंवा लहान मासा रो किंवा चिरलेला ट्युना असतो.
होसोमाकी, एक पातळ रोल ज्यामध्ये फक्त एक भरणे असते जे सामान्यत: टुना, काकडी, कन्नपीओ, गाजर, किंवा ऑवोकॅडो असते. या सुशी मध्ये अनेक प्रकार आहेत: कप्पामाकी, तेकाकामाकी, नेगीरोरमाकी आणि सुनाममायमाकी
तेमानी, मोठ्या सुळका आकाराच्या सुशी वृद्ध अंत पासून बाहेर पसरलेल्या fillings सह nori सह आणले
उमाकी, मध्यम आकाराचे सुर्य, दोन किंवा अधिक भरनेसह इतर सर्व माकी प्रकारांप्रमाणे बाहेरच्या ऐवजी आतील नोरीबरोबर.

सारांश:

1 सुशी एक जपानी डिश आहे जे व्हिनेगर-फ्लेवडर्ड राईससह बनविले जाते, वेगळ्या टॉपिंग्ज आणि फिलिंगसह टॉप केले किंवा माकडी हा सुईचा एक प्रकार आहे.
2 नशीबमध्ये सुशी रोल, किंवा एका वाटीत ठेवली जाऊ शकते किंवा रेणुका सारखा आकार किंवा आकारमानी केली जाऊ शकते, तर माकी फक्त नॉरमीमध्ये गुंडाळली जाते.
3 दोन्हीमध्ये बर्याच प्रकारचे प्रकार आहेत परंतु सुशी विविध प्रकारचे आहे जे पारंपारिक फसफसलेल्या सुशी प्रमाणेच असते तर माखी तसे करत नाही. <