इंग्रजी व्याकरणातील ए आणि वन मधील फरक

इंग्लिश व्याकरणातील वि एक इंग्रजी अॅप्सम आणि इंग्लिश व्याकरणातील एक फरक त्यांच्या अर्ज आणि उपयोगाबद्दल असतो. खरं म्हणजे, एक लेख आहे. दुसरीकडे, एक संख्या आहे. हे दोन शब्दांमध्ये मुख्य फरक आहे. तथापि, हे दोन फरक दरम्यान अस्तित्वात नाही फक्त फरक आहे. म्हणूनच, हा लेख इंग्रजी व्याकरणातील एका आणि दुसऱ्या भाषेतील फरकावर लक्ष केंद्रित करेल. त्याच वेळी आपण इंग्रजी भाषेत लोक कसे वापरतात आणि एक कसे वापरतात हे पाहण्यासाठी आपण प्रत्येक मुद्यांची अधिक चर्चा करू.

याचा अर्थ काय? अ अनिश्चित लेख असे म्हटले जाते हा शब्द उच्चारांना स्वरांपुढील कोणत्याही अक्षराने सुरू होण्यापूर्वी वापरला जातो, म्हणजे ए, ई, आय, ओ, यू. याचा अर्थ व्यंजन सह वापरले जाते. अशाप्रकारे, शब्दाचा वापर हा 'एक पुस्तक', 'सायकल', 'एक पेन्सिल' आणि यासारख्या शब्दांच्या रूपात आहे. शब्द म्हणजे एकच गोष्ट किंवा एक व्यक्ती. खालील उदाहरणे पहा.

त्यांनी टेबलवर एक पुस्तक ठेवले

तिने आपल्या मुलास एक पेन्सिल दिला. वरील दोन्ही वाक्यात, शब्दाचा अर्थ एक अर्थ आहे किंवा एकच अर्थ सूचित करतो. सिंगल म्हणजे एक. म्हणूनच पहिल्या वाक्याचा अर्थ 'त्याने टेबलवर एक पुस्तक ठेवले. 'त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ' तिने आपल्या मुलाला एक पेन्सिल दिला. 'आपण असेही दिसेल की फक्त एकवचन म्हणून वापरले जाते. 'तिने आपल्या मुलास एक पेन्सिल दिला'

एक म्हणजे काय?

दुसरीकडे, एक शब्द मुख्यतः एक संख्या म्हणून वापरले जाते एक दोन पैकी अर्धा आहे. ही सर्वात कमी प्रधान संख्या आहे. आता, खालील वाकांवर एक नजर टाका.

तो देशातील महान कलाकारांपैकी एक आहे.

हे एक उदाहरण आहे.

दोन्ही वाक्यांमध्ये, आपण शब्द एक संख्या म्हणून वापरले आहे की शोधू शकता पहिल्या वाक्यात, शब्दाचा असामान्य वापर असतो. त्यानंतर 'अभिव्यक्ति' च्या 'अशाप्रकारे, या शब्दाचा' बहुतेक 'भाषेत' बहुतेक 'आहे. वाक्यात विषय 'महान कलाकार आहे म्हणूनच 'महान कलाकाराचा शब्द' अनेकवचनी स्वरूपात 'महान कलाकार' म्हणून वापरला जावा. 'हा एक मुख्य अवलोकन आहे जो' त्यापैकी एक आहे. 'या टप्प्यावर, एखाद्या व्यक्तीच्या एका गटातील एका व्यक्तीला अविवाहित करण्यासाठी वापरले जाते. येथे, एक महान कलाकार इतर उत्कृष्ट कलाकारांमधून बाहेर पडला आहे.

दुसऱ्या उदाहरणामध्ये, पुन्हा एकदा एका उदाहरणाचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. येथे शब्द वापरुन, जरी वाक्यात 'त्यापैकी एक' शब्दप्रयोग नसतो, ऐकणाराला असे वाटते की अधिक उदाहरणे आहेत आणि हे त्यापैकी फक्त एक आहे

या शब्दाचा आणखी एक उपयोग आहे. आपण इंग्रजी भाषेतील शब्द सर्वप्रथम एक सर्वनाम म्हणून वापरतो.जेव्हा आपण एका व्यक्ती किंवा गोष्टीचा उल्लेख करीत आहोत ज्याचा उल्लेख आधीच करण्यात आला आहे, तेव्हा आपण एक वापरतो. तसेच, जेव्हा आपण एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा संदर्भ घेत असतो तेव्हा आपण शब्द वापरतो. आपल्याला ही गोष्ट अधिक चांगल्याप्रकारे समजण्यासाठी येथे काही उदाहरणे आहेत.

तिच्या भावना एक आश्चर्यजनक चक्रात एक सेकंदात गुंडाळली.

तूच आहेस ज्याने तिला रडविले आपण जा आणि दिलगीर आहोत.

वरील पहिल्या वाक्यात, आम्ही व्यक्तीच्या भावनांबद्दल वाक्यच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बोलत आहोत. म्हणून, भावनांचा शब्द आधीच नमूद केला आहे आणि आम्ही याविषयी अद्यापही बोलत आहोत, शब्द वापरुन शब्दांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या ठिकाणी वापरण्याऐवजी भावनांऐवजी वापरला जातो. परिणामी, या वाक्यातच्या शब्दाचा अर्थ असा आहे की आपण ज्या भावनांचा आधीच उल्लेख केला आहे त्याबद्दल बोलत आहोत.

दुस-या वाक्यात, या शब्दाचा वापर म्हणजे या व्यक्तीला रोखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचा अर्थ. इतर व्यक्तींपैकी ही एक व्यक्ती विशिष्ट आहे. तर आपण शब्द वापरतो.

'तूच तो आहेस ज्याने तिचे रडणे केले आपण जाऊन माफी मागू '

इंग्रजी व्याकरणातील ए आणि वन यामधील फरक काय आहे? • ए आणि एक ची व्याख्या: • इंग्रजी भाषामध्ये अनिश्चित लेखांपैकी एक आहे.

• एक संख्या आहे काहीवेळा तो सर्वनाम म्हणून तसेच वापरला जातो.

• अर्थ:

• आपण जेव्हा वापरता तेव्हा, आपणास याचा अर्थ एकच असतो.

• आपण एक वापरता तेव्हा, आपण एकच गोष्ट म्हणजे तथापि, आपण जेव्हा एक वापरता तेव्हा आपण सूचित करत आहात की समान गोष्ट अधिक आहे

• व्याकरणाचे नियम: • एक असामान्य विशेषणाने वापरले जाते जे व्यंजनापासून सुरू होते.

• एखाद्याचा एक असामान्य संज्ञा वापरला जातो.

प्रतिमा सौजन्याने: पिक्सेबेरी (पब्लिक डोमेन) द्वारे पेन्सिल आणि क्रिंग गर्ल