पुस्तके आणि बुकलेट मधील फरक

पुस्तके आणि बुकलेट, पुस्तक वि पुस्तिका, पुस्तक आणि पुस्तिका तुलना करा

महत्वाची फरक - पुस्तक विरहित पुस्तिका जरी पुस्तक आणि पुस्तिका दोन समान शब्द आहेत, तरीही आकाराच्या दृष्टीने त्यांच्यात काही फरक आहे.

एक पुस्तक एक बांधणी प्रकाशन आहे ज्याकडे भरपूर पृष्ठे आहेत. बुकलेटला साधारणपणे थोड्या पृष्ठे आणि कागदाच्या कव्हर्ससह थोडे पुस्तक मानले जाते. म्हणून, पुस्तक आणि पुस्तिका यातील मुख्य फरक त्यांना त्यांच्या पृष्ठांची संख्या असे म्हटले जाऊ शकते.

पुस्तक काय आहे पुस्तक आहे

एक

लेखी, छापील, सचित्र काम किंवा रिक्त पृष्ठ एकत्र बांधलेले आणि कव्हर बांधील. विविध प्रकाशने जसे की कादंबर्या, शब्दकोष, विश्वकोश, नोटबुक, पाठ्यपुस्तके, वृत्तपत्रे, मार्गदर्शक पुस्तके इत्यादी पुस्तके म्हणून मानले जातात. युनेस्कोच्या परिभाषा प्रमाणे, एक पुस्तक "49 किंवा त्यापेक्षा जास्त पृष्ठे असलेली एक बंधन नसलेली नियतकालिके" आहे. तथापि, अमेरिकेतील पोस्टल सेवा "24 किंवा त्यापेक्षा जास्त पृष्ठे असलेल्या बाहेरील प्रकाशनास" म्हणून परिभाषित करते, त्यातील किमान 22 पुस्तके मुद्रित केली जातात आणि त्यात प्राथमिक वाचन साहित्याचा समावेश आहे, जाहिरातींसह केवळ बुक घोषणांसाठी मर्यादित आहेत " या व्याख्येवरून स्पष्ट होते की, पुस्तकांबद्दल विविध विचार आहेत. तथापि, सहसा असे मानले जाते की पुस्तकातील पुस्तके, पत्रके इत्यादींपेक्षा पुस्तके अधिक पृष्ठे आहेत. शब्दकोश आणि विश्वकोषासारख्या पुस्तके शेकडो पृष्ठे आहेत.

पुस्तकाच्या एका पत्रिकेला पान असे म्हटले जाते आणि पानांची प्रत्येक बाजू पृष्ठावर म्हटले जाते. पुस्तके विविध प्रकारे माहिती पाठवू शकतात- ग्रंथ, प्रतिमा, आलेख, नकाशे इ. माहिती विविध प्रकारच्या सैद्धांतिक व व्यावहारिक माहितीची माहिती पुस्तकेमधून मिळवता येते. समकालीन वापरात, टर्म बुक एका पुस्तिकेचा देखील संदर्भ घेऊ शकते जी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे; याला ई-पुस्तक असेही म्हणतात. पुस्तकांना वेगवेगळ्या गटांमध्ये देखील वर्गीकृत केले जाऊ शकते उदा. काल्पनिक आणि अभाषांतरक्षमता, हार्डबॅक आणि पेपरबॅक, इ.

बुकलेट म्हणजे काय?

शब्द पुस्तिका बर्याच अस्पष्टपणे असू शकते कारण वेगवेगळ्या लोकांकडून वेगवेगळ्या गोष्टींचा अर्थ होतो. तथापि, एक बुकलेट सामान्यतः एक पेपर कव्हर आणि काही पृष्ठे असलेली एक लहान पुस्तक म्हणून स्वीकारली जाते.

व्यावसायिक शब्दकोशामध्ये हे "एक बांधणी केलेले प्रकाशन आहे, सामान्यतः 20 पृष्ठांपेक्षा कमी आहे"

पत्रके देखील कधी कधी पुस्तिका म्हणून वर्णन आहेत एक पुस्तिका दिली आहे, परंतु फास्टेड बुकलेट आहे. एक मिनी-रेफरंस बुक किंवा पॉकेट-साइझेड मार्गदर्शक सारख्या स्पायरल बाऊंड बुकला एक पुस्तिका म्हटले जाऊ शकते कारण त्याचे भौतिक आकारमान लहान आहेत. लहान आकाराची पुस्तके (कमी रुंदी आणि उंची) आणि ज्यांच्याकडे कमी पृष्ठे आहेत त्यांना सामान्यतः पुस्तिका म्हणतात. तथापि, हार्डबॅक किंवा केस बाहेरील पुस्तके कधीही त्यांचे आकार आणि पृष्ठ संख्या विचारात न घेता बुकलेट म्हणून ओळखली जातात.

पुस्तक आणि बुकलेटमध्ये काय फरक आहे? बुक वि बुकलेट पुस्तक समोर, मागील कव्हरच्या दरम्यान एकत्रितपणे लिहिलेल्या, मुद्रित केलेल्या किंवा रिक्त पत्रकांचा एक संच आहे. पुस्तके हे कागदाचा आवरण आणि काही पृष्ठांसह थोडे पुस्तक आहे.

झाकण

पुस्तके हार्ड कव्हर किंवा पेपर कव्हर असू शकतात.

पुस्तिकामध्ये कागदाचा समावेश आहे, त्यांच्याकडे हार्ड कव्हर नसतात. पृष्ठे
पुस्तके शेकडो पाने पृष्ठे असू शकतात.
पुस्तके पुस्तके पेक्षा कमी पृष्ठे आहेत भौतिक आयाम
पुस्तके सामान्यत: पुस्तिका आणि लांबीपेक्षा मोठ्या असतात बुकलेट खासकरून बुकलेटच्या तुलनेत लांबी आणि रुंदीमध्ये लहान आहेत.
उदाहरणे कादंबरी, शब्दकोश, वृत्तपत्रे, पाठ्यपुस्तके, नोटबुक इ. विशेषत: पुस्तके असे म्हटले जाते.
ब्रोशर्स, पत्रके, मिनी मार्गदर्शक पुस्तके इत्यादी पुस्तके असे म्हटले जाऊ शकतात.
प्रतिमा सौजन्याने: चाय सह मुलीने "सीरा चाय बुकलेट" (सीसी द्वारे 2. 0) फ्लिकर
"फुलर मार्गे" 99 5 3) "जोहान्स जॉनसन / नॉर्डन यांनी org, (CC BY 2. 5 dk) कॉमन्स द्वारे विकिमीडिया