सेवेसाठी करार आणि सेवेसाठी करार दरम्यान फरक

सेवेसाठी सेवा वि करारांचे सेवा

सेवेसाठी करार आणि सेवेचा करार यातील फरक ओळखला जातो. सामान्य कायदे अटी जी कामगाराने नियोक्ता द्वारा प्रदान केलेल्या सेवेच्या प्रकारामध्ये फरक करण्यासाठी वापरली जातात. सेवेचा करार रोजगार मिळणा-या व्यक्तीला संदर्भ देतो, सेवेसाठी करार म्हणजे त्याच्या ग्राहकांना त्याच्या सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीस सूचित करते. पूर्वीच्या काळात, सेवेच्या करारानुसार सेवा पुरवठादार आणि नियोक्ता यांच्यातील नातेसंबंधाचा गुलाम आणि मालक होता, परंतु सेवेसाठी करारनामाच्या संकल्पनेमुळे, हा संबंध समुद्रामध्ये बदलला आहे आणि आता सेवा पुरवठादार एक आहे एजंट असताना त्याच्या क्लायंट प्रिन्सिपल आहेत आज जे इतरांसाठी काम करतात ते कर्मचारी किंवा स्वतंत्र कंत्राटदार आहेत, ज्यांना स्वयंरोजगारी देखील म्हणतात.

कल्याण, रोजगार आणि कर्मचारी फायदे यासारख्या अनेक भागामध्ये कामगारांचे विभाजन हे महत्त्व आहे. या वर्गीकरण अशा प्रकारे महत्वाचे आहे की कोणत्याही वाद, अयोग्य डिसें, पाने, रिडंडंसी इत्यादीच्या बाबतीत हे कार्य केवळ कर्मचा-यांवर लागू होते जे सेवा देणार्या करारानुसार कार्य करते.

करार दोन पक्षांमधील एक करार आहे जो स्पष्टपणे दोन्ही पक्षांचे अधिकार आणि कर्तव्ये निश्चित करतो, कायदेशीर बंधनकारक आहे आणि परस्पर फायदेशीर आहे. त्यामुळे वादग्रस्त प्रकरणात करार स्पष्टपणे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

सेवेसाठी करारासाठी काम करणा-या व्यक्ती सामान्यत: सेवेच्या करारांतर्गत काम करणार्या लोकांसाठी उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही हक्कास पात्र नाहीत. हे असे लोक आहेत जे स्वत: च्या व्यवसायाचे स्वतंत्र ठेकेदार आहेत आणि एक निश्चित पत्ता आहे. त्यांच्या व्यवसायावर त्यांचे नियंत्रण असते आणि ते कोणत्या वेळी केले पाहिजे हे त्यांना ठाऊक आहे आणि इतरांद्वारे वैयक्तिकरीत्या कसे काम करावे हे त्यांना माहिती असते हे लोक एका वेळी एकापेक्षा अधिक ग्राहकाची त्यांची सेवा प्रदान करू शकतात आणि असे लोक सहसा स्वतःच्या विमा संरक्षणासाठी प्रदान करतात.

सारांश

• सेवेचा करार आणि सेवेसाठी करारनामा या दिवसांमध्ये नियोक्ता आणि कामगार यांच्यातील कराराचा प्रकार ओळखण्यासाठी प्रचलित आहे

सेवेचा करार ज्या व्यक्ती सेवा किंवा नोकरीमध्ये आहे परंतु करारनामा सेवा म्हणजे एका स्वतंत्र कंत्राटदार अशा व्यक्तीस

सेवा देणा-या व्यक्तीस सर्व कर्मचारी फायदे मिळण्याचा हक्क आहे तर सेवा कराराच्या अंतर्गत असलेल्या व्यक्तीस असा लाभ मिळत नाही. त्याच्या स्वत: च्या विमा संरक्षणाची तरतूद आहे