इक्विटी आणि शेअर्समध्ये फरक

इक्विटी वि शेअर्स

इक्विटी आणि शेअर्स व्यवसाय ऑपरेशन कसे आर्थिक आहेत यावर चर्चा करताना वापरल्या जाणार्या संकल्पना असतात. दोन अटी इक्विटी आणि शेअर्स एकमेकांशी संबंधित आहेत ज्यात ते दोघांनी एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा मालमत्तेत असलेल्या भांडवल किंवा मालकीच्या भागांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांच्या मोठ्या समानतेमुळे ते सहसा सारखेच समजले जातात. खालील अनुच्छेद प्रत्येक शब्दाचा अर्थ समजावून आणि समभागाचे आणि समभाग कसे एकसारखे आणि एकमेकांपेक्षा भिन्न आहेत हे दर्शवून ही गैरसमज दूर करते.

इक्विटी

इक्विटी म्हणजे मालकीचा एक प्रकार आहे आणि इक्विटी धारकांना फर्म आणि त्याच्या मालमत्तेचे 'मालक' म्हणून ओळखले जाते. सोप्या शब्दात, इक्विटी हा भांडवलाचा एक प्रकार आहे जो एखाद्या व्यवसायात गुंतविला जातो किंवा एखाद्या व्यवसायात असलेल्या मालकीचे प्रतिनिधित्व करणारी मालमत्ता आहे इक्विटीमध्ये मालमत्तेत असलेल्या मालकीच्या मूल्याचा देखील उल्लेख होतो. स्टार्ट-अपच्या त्याच्या टप्प्यावर कोणतीही कंपनी व्यवसाय ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी भांडवल किंवा इक्विटीच्या काही फॉर्मची आवश्यकता आहे. इक्विटी सामान्यतः मालकांच्या योगदानाद्वारे छोट्या संस्थांनी मिळविली जाते आणि शेअर्सच्या समस्येद्वारे मोठ्या प्रमाणावर संस्था चालविल्या जातात.

कंपनी बॅलेन्स शीटमध्ये, मालकाने दिलेला भांडवल आणि समभागधारकांद्वारे घेतलेल्या समभाग इक्विटीचे प्रतिनिधीत्व करतात कारण कंपनी इतरांद्वारे मालकीची मालकी दाखवते. एकदा समभाग एखाद्या गुंतवणूकदाराकडून खरेदी केले की ते फर्ममध्ये एक भागधारक बनतात आणि मालकी हितसंबंध ठेवतात. इक्विटी एक फर्मसाठी सुरक्षा बफर म्हणून काम करू शकते आणि फर्मने त्याच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी इक्विटी धरली पाहिजे. इक्विटी देखील घराची किंमत जसे मालमत्तेत असलेल्या भांडवलाचे मूल्य पाहू शकते. उदाहरणार्थ, आपल्या घराचे बाजारमूल्य $ H असल्यास आणि आपण तारण म्हणून देय असलेल्या रकमेमध्ये $ M चा देय असल्यास आपल्या घरात इक्विटी $ H- $ M म्हणून गणना केली जाईल.

शेअर्स समभाग सार्वजनिकरित्या व्यापलेल्या फर्ममध्ये गुंतवणूकदाराने केलेल्या गुंतवणुकीचे भाग आहेत. समभागांची खरेदी करणार्या गुंतवणूकदारांना समभागधारक म्हणून ओळखले जाते आणि शेअरहोल्डिंग प्रकारावर आणि कंपनीचे प्रदर्शन आणि शेअरबाजारात त्याचे शेअर यावर अवलंबून लाभांश, मतदानाचा अधिकार आणि भांडवली लाभ मिळण्याचा हक्क आहे. स्टॉक आणि शेअर्स त्याच साधनाचा संदर्भ देतात आणि या आर्थिक मालमत्तेचा सामान्यतः जगभरातील संघटित स्टॉक एक्स्चेंजवर खरेदी केला जातो जसे न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंडन स्टॉक एक्सचेंज, टोकियो स्टॉक एक्सचेंज, इ.

शेअरचे 2 प्रकार आहेत सामान्य शेअर्स आणि प्राधान्य शेअर्स म्हणून ओळखले जाते. सामान्य समभागधारकांना व्यावसायिक निर्णयांमधील भागधारकांना दिलेल्या उच्च नियंत्रणासह मतदानाचे अधिकार असतात. तथापि, प्राधान्य शेअरहोल्डरांप्रमाणे, सामान्य समभागधारकांना नेहमी डिव्हिडंड मिळवण्याचा हक्क मिळत नाही, आणि जेव्हा डिव्हिडंड चांगला व्यवसाय करते तेव्हाच प्राप्त होऊ शकते.

इक्विटी आणि समभागांमध्ये काय फरक आहे?

इक्विटी आणि शेअर्स ही अशी संज्ञा आहेत जी एकत्रितपणे एकमेकांशी निगडीत आहेत आणि मालकी हक्क व्याज दर्शवते इक्विटी म्हणजे एकतर भागधारकांद्वारे मालकीची व्याज किंवा संपत्ती, इमारत किंवा घरासारख्या मालमत्ता असलेल्या इक्विटी. समभाग कंपनीच्या भांडवली (किंवा मालकी) चे भाग आहेत जे सामान्य लोकांना विकले जातात. दोघांत फरक स्पष्ट करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे उदाहरण स्पष्ट करणे. समजा की आपण $ 1000 च्या एकूण समभागांमध्ये $ 10 चे 100 शेअर्स खरेदी केले. ही $ 1000 ही 100 शेअर्समध्ये असलेल्या इक्विटी आहे. जर कंपनी दिवाळखोरीचा सामना करेल तर स्टॉकची किंमत काहीही नसेल, म्हणून समभागधारक अजूनही 100 शेअर्स धारण करेल परंतु आतापासून कंपनीला दिवाळखोरीचा सामना करावा लागणार असल्यामुळे शून्य समभागांची किंमत असलेल्या धारण केलेल्या शेअर्समध्ये कोणतेही मूल्य नाही.

सारांश:

इक्विटी वि शेअर्स

• इक्विटी आणि शेअर्स हे अशा प्रकारचे संकल्पना आहेत जे व्यापाराच्या कार्यांसाठी कसे कार्य करते यावर चर्चा करतात.

• इक्विटी फर्ममध्ये मालकीचा एक प्रकार आहे आणि इक्विटीधारकांना फर्म आणि त्याच्या मालमत्तेचे 'मालक' म्हणून ओळखले जाते. इक्विटीमध्ये मालमत्तेत असलेल्या मालकीच्या मूल्याचा देखील उल्लेख होतो.

• सार्वजनिकरित्या व्यापलेल्या फर्ममध्ये गुंतवणूकदाराने केलेल्या गुंतवणुकीचे भाग भांडवली गुंतवणुकीचे भाग आहेत.