विमा आणि पुनर्बीमा दरम्यान फरक

विमा विम्याचे पुनर्बीमा

विमा आणि पुनर्बीमा दोन्ही आर्थिक संरक्षणाचे प्रकार आहेत जे नुकसान होण्याच्या जोखमीपासून रक्षण करण्यासाठी वापरतात जोखीम पत्करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून इन्शुरन्स प्रिमियमच्या भरणा द्वारे दुसर्या पक्षाला धोका हस्तांतरित करून नुकसान केले जाते. विमा आणि पुनर्बीमा हे संकल्पनांप्रमाणेच असले तरीही ते कसे वापरले जातात या दृष्टीने एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेत. पुढील लेखात विमा आणि पुनर्विमा दोघेही स्पष्ट बाह्यरेखा प्रदान करतात.

विमा

विमा ही एक सर्वसामान्यपणे ओळखली जाणारी संकल्पना आहे जी जोखीम विरूद्ध संरक्षण देण्याचे काम करते. इन्शुरेटी म्हणजे अशी पार्टी जी एक इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्याची इच्छा बाळगते, जेव्हा इन्शुरर हा पक्ष असतो जो विमा हप्ता म्हटल्या जाणाऱ्या पेड किंमतीसाठी जोखीम शेअर करतो. विमाधारक अनेक जोखमींकरिता सहजपणे इन्शुरन्स पॉलिसी प्राप्त करू शकतात. घेतलेले सर्वात सामान्य प्रकारचे विमा पॉलिसी एक वाहन / वाहन विमा पॉलिसी आहे कारण हे अनेक देशांतील कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. अन्य पॉलिसींमध्ये होम मालकचे विमा, भाडेकरार विमा, वैद्यकीय विमा, जीवन विमा, दायित्व विमा, इ.

विमाधारक ज्याने वाहन विमा काढला तो त्यास हानी देईल ज्यायोगे तो विमा काढू इच्छित आहे. यामध्ये वाहनचा दुरुपयोग, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीला नुकसान भरपाई, भाड्याने घेतलेल्या गाडीचे नुकसान होईपर्यंत जोपर्यंत विमाधारकांचा वाहन निश्चित होत नाही तोपर्यंत दुरुस्तीचा समावेश असू शकतो. भरलेले इन्शुरन्स प्रीमियम हे अनेक घटकांवर अवलंबून असेल जसे की इन्शुअर व्यक्तीचा ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड, ड्रायव्हरचा वय, ड्रायव्हरची कोणतीही वैद्यकीय गुंतागुंत इत्यादी. जर ड्रायव्हरला बेपर्वा ड्राइविंग रेकॉर्ड असेल तर त्याला उच्च प्रीमियम आकारला जाऊ शकतो कारण तोटाची संभाव्यता जास्त असते दुसरीकडे, जर ड्रायव्हर्सला मागील अपघात नसेल तर प्रीमियम कमी होईल कारण नुकसान होण्याची शक्यता तुलनेने कमी आहे.

पुनर्विमा

पुन्हा विमा म्हणजे जेव्हा विमा कंपनी स्वतःच्या नुकसानीच्या जोखमी विरुध्द रक्षण करेल. विमा कंपनीद्वारे विमा काढला जाणारा विमा म्हणजे सरळ शब्दांत रीइन्शुरन्स. विमा कंपन्या नुकसानभरपाईस संरक्षण देतात म्हणून, विमा हा एक अतिशय धोकादायक व्यवसाय आहे आणि दिवाळखोरी टाळण्यासाठी विमा कंपनीला स्वतःचे संरक्षण असते. एक पुनर्बीमा योजनेद्वारे, विमा कंपनी आपल्या विमा पॉलिसी एकत्र किंवा 'पूल' आणू शकते आणि त्यानंतर अनेक विमा प्रदात्यांमध्ये धोका वाढवू शकतो जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते तेव्हा हे विभाजन केले जाईल बर्याच कंपन्यांमध्ये संपूर्णपणे एक विमा कंपनी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करते.

विमा विमन्स रिइन्श्यन्स विमा आणि पुनर्बीमात संकल्पना सारखीच आहेत कारण त्या मोठ्या हानीपासून संरक्षण देणारे दोन्ही उपकरणे आहेत. एकीकडे, विमा हा प्रत्येकासाठी एक सुरक्षा आहे, तर पुनर्बीमा हा मोठ्या विमा कंपनीचा संरक्षण आहे जेणेकरुन ते मोठ्या प्रमाणावर होणारे नुकसान टाळता येईल. एखाद्या व्यक्तीद्वारे दिला जाणारा हप्ता जो विमा पुरवतो त्या कंपनीला प्राप्त होईल आणि पुनर्बीमासाठी दिलेली विमा प्रीमियम तोट्याच्या जोखमीस बळी असलेल्या सर्व विमा कंपन्यांमध्ये विभागला जाईल.

विमा आणि पुनर्बीमा दरम्यान फरक

सारांश:

• विमा आणि पुनर्बीमा दोन्ही आर्थिक संरक्षणाचे स्वरुप आहेत ज्याचा वापर नुकसानाच्या जोखमीपासून रक्षण करण्यासाठी केला जातो.

• विमा हा एक अधिक सामान्यतः ज्ञात संकल्पना आहे जो जोखमीपासून रक्षण करण्याच्या कृतीचे वर्णन करतो. इन्शुरेटी म्हणजे अशी पार्टी जी एक इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्याची इच्छा बाळगते, जेव्हा इन्शुरर हा पक्ष असतो जो विमा हप्ता म्हटल्या जाणाऱ्या पेड किंमतीसाठी जोखीम शेअर करतो.

• पुन्हा विमा म्हणजे जेव्हा विमा कंपनी स्वतःच्या नुकसानीच्या जोखमी विरुध्द रक्षण करेल.