दबाव आणि बल दरम्यान फरक

दबाव वि फोर्स

फोर्स < फोर्स एखाद्या ऑब्जेक्टवर पुल किंवा पुश आहे जे त्यावरील ऑब्जेक्ट वेगाने बदलू शकते. आपण असे म्हणू शकतो की जर एखाद्या ऑब्जेक्टवर एका दिशेपासून शक्ती लागू केली जाते आणि कोणताही विरोधी शक्ती नसेल तर ऑब्जेक्ट हलवेल. जर ते आधीच हलवले असेल, तर ते लागू बलांच्या दिशानिर्देशानुसार वेगवान किंवा धीमी राहतील.

हे एका हलवून बॉलचे उदाहरण घेऊन हे सरलीकृत केले जाऊ शकते. जेव्हा कुणीतरी एक चेंडू लावतो, तेव्हा तो एका विशिष्ट दिशेने त्यास लागू होतो, बॉल चालते जर बॉल आधीपासूनच गतीमध्ये असेल आणि कोणीतरी गतीच्या दिशेने त्याला कठीण वाटेल, तर चेंडूचा वेग वाढेल.

हे फक्त तेव्हाच घडते जेव्हा शक्ती एका दिशेने जास्त विरोध न करता लागू होते. जेव्हा उलट दिशेने क्रियाशील शक्ती असते, तेव्हा ऑब्जेक्ट त्यानुसार हलवेल. उलट शक्ती अधिक मजबूत असेल तर बॉल मागे उलटेल. किंवा जर प्रत्येक दिशेत शक्ती समान असेल तर ऑब्जेक्ट थांबते. वैकल्पिकरित्या, गती परिणामी दिशेने असेल. चेअरमध्ये बसलेल्या माणसाचे उदाहरण देऊन हे स्पष्ट केले जाऊ शकते. आपल्या शरीराद्वारे खुर्चीवर लावलेली ताकद आपल्या शरीराची ताकद मागे खेचत असलेल्या खुर्चीच्या शक्तीच्या समान असते. अशाप्रकारे एक व्यक्ती खुप शून्य शेजारी गतीसह खुर्चीवर राहते.

फोर्स परिमाण आणि दिशा द्वारे प्रस्तुत केले जाते. हे सदिश प्रमाण आहे. हे न्यूटनच्या कायद्याद्वारे मोजले जाते. F = m X a "एफ" याचा अर्थ "शक्ती," "m" याचा अर्थ "वस्तुमान," आणि "अ" याचा अर्थ "प्रवेग" आहे. "" एक्सेररेशन "ला परिभाषित केले आहे" गती बदलणे. "< महान चिकित्सक आयझॅक न्यूटन यांनी आपल्या पहिल्या गती प्रथा या मते, एखाद्या वस्तुच्या हालचालीची दिशा बदलण्यासाठी, शरीरावर एक शक्ती लागू करणे आवश्यक आहे.

प्रेशर < एका युनिट एरियावर लागू असणारी शक्ती म्हणून प्रेशर स्पष्ट केले जाऊ शकते. दबाव शोधण्यासाठी वापरलेला सूत्र P = F / A आहे. "पी" याचा अर्थ "दबाव", "एफ" म्हणजे "शक्ती" आणि "ए" याचा अर्थ "क्षेत्र" "< जेव्हा मोठ्या क्षेत्रावर ताकद लागू केली जाते, तेव्हा विकसित झालेल्या एका छोट्या क्षेत्राशी तुलना करता कमी दबाव असतो.

दबाव एकक पास्कलस्ला आहे दाब म्हणजे एक स्केलर प्रमाण, कारण ते दिशेवर अवलंबून नाही; ते केवळ विशालतेवर अवलंबून आहे

सारांश:

1 मेट्रिक सिस्टिममधील शक्तीचा एक घटक न्यूटनचा कायदा आहे आणि यूएस मध्ये युनिट पौंड आहे. दबावचा एक घटक पास्कलचा कायदा आहे ज्याला न्यूटनचा नियम प्रति चौरस मीटर किंवा प्रति चौरस इंच पाउंड असेही म्हटले जाऊ शकते.

2 ज्यात त्यावर कार्य करत आहे त्या वस्तूच्या एका विशिष्ट भागावर प्रसार होताना प्रेशर स्पष्ट केले आहे; परंतु ऑब्जेक्टच्या गतीची दिशा बदलण्यासाठी ऑब्जेक्टवर लागू केलेली ऊर्जा म्हणून शक्ती स्पष्ट केली जाऊ शकते.

3 एक दिशा पासून लागू केल्यास फोर्स ऑब्जेक्टची गती बदलू शकते. प्रेशर ऑब्जेक्टची गती बदलत नाही.

4 सशस्त्र म्हणजे सदिशांची संख्या, म्हणजेच ते एखाद्या वस्तूच्या विशालतेवर आणि त्याच्या दिशेवर अवलंबून असते; तर दबाव हा केवळ परिमाण यावर अवलंबून असतो. हे एक स्केलर प्रमाण आहे. <