धनादेश आणि डिमांड ड्राफ्ट दरम्यान फरक

चेक डिमांड ड्राफ्ट व्यवसाय आणि व्यक्ती पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी, व्यवहाराची पुर्तता करण्यासाठी आणि पैसे भरण्यासाठी अनेक देयक पद्धती वापरतात. यापैकी बरेच व्यवहार बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या मदतीने होतात. निधी हस्तांतरण आणि पैसे भरण्यासाठी वापरल्या जाणार्या चेक आणि डिमांड ड्राफ्ट या दोन पद्धती आहेत. समान हेतूने सेवा देणारे असूनही, धनादेश आणि डिमांड ड्राफ्ट यांच्यामध्ये अनेक फरक आहेत. लेख प्रत्येक देयक यंत्रणा लक्षपूर्वक तपासतो आणि त्यांची वैशिष्ट्ये, समानता आणि फरक हायलाइट करतो.

चेक काय आहे?

एक चेक बँकेला दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कार्य करते, बँकेने विशिष्ट व्यक्तीस एका विशिष्ट व्यक्तीस एका विशिष्ट रकमेचा भरणा करण्यास बँकेला दिशा दिली आहे आणि बँक त्यास विशिष्ट नावाखाली धरले आहे. बँकेकडे चालू खाते असलेल्या बँक ग्राहकांना चेक फिक्सची ऑफर दिली जाते. धनादेशाचा उद्देश पक्षाला देय रक्कम देणे आहे, ज्यांचे पैसे देणे आहे. धनादेशाच्या माध्यमातून भरणाची हमी दिली जात नाही कारण चेकचा अपमान केला किंवा बंद केला जाऊ शकतो. चेक हा परस्पर वार्तालाप आहे आणि फक्त मागणीनुसार तो देय आहे. याचा अर्थ असा की बँक बँकेतील चेकची निर्मिती होत नाही तोपर्यंत बँकेने उक्त निधी एखाद्या खात्यात किंवा व्यक्तीस हस्तांतरीत करू शकत नाही. धनादेशाचे ड्राव्हर व्यक्ती आहे जो देय देत आहे, आणि धनादेश प्राप्तकर्त्या चेक किंवा चेकमध्ये कॅश करून देणारा वैयक्तिक किंवा पक्ष आहे. धनादेश सुविधा देण्यासाठी बँक अतिरिक्त शुल्क आकारत नाहीत.

डिमांड ड्राफ्ट म्हणजे काय?

डिमांड ड्राफ्ट असे एक पेमेंट इन्स्ट्रुमेण्ट आहे ज्याचा वापर एका बॅंकेकडून त्याच बँकेच्या दुसर्या शाखेत किंवा दुसर्या वित्तीय संस्थेकडे हस्तांतरण करण्यासाठी केला जातो. डिमांड ड्राफ्ट गॅरंटी देतो की पैसे प्राप्तकर्त्यास (निधी प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीस) दिले जाते. डिमांड ड्राफ्टचे ड्रॉवर हे बँक आहे जे निर्दिष्ट रकमेसह इश्युअरचे खाते थेट डेबिट करते. बँका डिमांड ड्राफ्ट तयार करणे आणि एक डिमांड ड्राफ्ट जारी करण्यासाठी कमिशनवर आरोप करतात. डिमांड ड्राफ्टचे ड्रॉवर हे बँक आहे आणि पैसे प्राप्तकर्ता हा फंड प्राप्त करणारा पक्ष आहे.

धनादेश आणि डिमांड ड्राफ्ट यांच्यात काय फरक आहे?

चेक आणि डिमांड ड्राफ्ट दोन्ही यंत्रणा आहेत जे देयके देण्यासाठी, व्यवहाराची पुर्तता करण्यासाठी आणि इतर खात्यांना किंवा व्यक्तींना पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जातात. धनादेश आणि डिमांड ड्राफ्ट यांच्यातील मुख्य फरक हे आहे की ज्या चेकसाठी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे त्याप्रमाणे डिमांड ड्राफ्टना निधी हस्तांतरीत करण्याची आवश्यकता नसते.एखाद्या विशिष्ट बँकेकडे खाते असलेल्या व्यक्तीकडून धनादेश जारी केला जातो तर डिमांड ड्राफ्ट बँक द्वारा जारी करण्यात येतो. एखादी व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यात रोख, व्यक्तीकडे किंवा तिच्या खात्यावर लिहून पाठवली जाऊ शकते, ज्यावेळी त्याच बँक किंवा दुसर्या बँकेच्या दुसर्या शाखेत मागणी ड्राफ्ट काढला जातो. डिमांड ड्राफ्टची हमी दिले जाते, म्हणून त्याचा अपमान करता येत नाही आणि निधी थेट एका खात्यातून दुस-या खात्यात हस्तांतरित केला जातो. ज्यावेळी विनंतीवर स्ट्राइक बंद केला जाऊ शकतो किंवा त्यास दूर्त बँकेच्या खात्यात अपुरा निधी नसतो तेव्हा त्यास नकार दिला जातो. धनादेश धनादेश देण्यासाठी धनादेश दिला जाऊ शकतो जे डिमांड ड्राफ्टसाठी नाही. शिवाय, बँकेच्या गॅरंटीद्वारे चेकचा पाठपुरावा केला जात नाही तर डिमांड ड्राफ्ट बॅंक गॅरंटीने पाठबळ दिले जाते आणि म्हणून ते अधिक सुरक्षित असतात.

सारांश चेक डिमांड ड्राफ्ट

• चेक आणि डिमांड ड्राफ्ट दोन्ही यंत्रणा आहेत जे देयके देण्यासाठी, व्यवहाराची पुर्तता करण्यासाठी आणि इतर खात्यांना किंवा व्यक्तींना पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जातात.

• बँकेच्या आदेशानुसार एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला बँकेने एका विशिष्ट नावाखाली ठेवलेल्या एका विशिष्ट व्यक्तीस निर्दिष्ट रकमेची रक्कम देण्यास बँकेने निर्देश दिले आहेत. - धनादेशाच्या माध्यमातून भरणाची खात्री नाही कारण चेकचा अपमान केला किंवा बंद केला जाऊ शकतो. चेक हा परस्पर वार्तालाप आहे आणि फक्त मागणीनुसार तो देय आहे.

• डिमांड ड्राफ्ट असे एक देय साधन आहे ज्याचा वापर एका बॅंकेकडून त्याच बँकेच्या दुसर्या शाखेत किंवा दुसर्या वित्तीय संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी केला जातो.

• डिमांड ड्राफ्टची हमी दिली जाते, त्याचा अपमान करता येत नाही आणि निधी थेट एका खात्यातून दुस-या खात्यामध्ये हस्तांतरित केला जातो.

• धनादेश व डिमांड ड्राफ्ट यांच्यामधील मुख्य फरक हे आहे की चेकच्या तुलनेत स्वाक्षरी कचरावे लागते, डिमांड ड्राफ्टमध्ये निधी हस्तांतरीत करण्याची आवश्यकता नसते.

पुढील वाचन:

पोस्टल ऑर्डर आणि मनी ऑर्डर मधील फरक आणि तपासा

चेक आणि एक्स्चेंजच्या बिल दरम्यान फरक

चेक व प्रिमिझरी मधील फरक नोट

  1. पे ऑर्डर व डिमांड ड्राफ्ट मधील फरक